Vad är jakträtt?

Att jaga är en vanlig hobby bland svenskar. Tack vare vårt vidsträckta naturlandskap och rika djurliv finns det goda möjligheter att ägna sig åt jakt i Sverige. Det är inte bara vi som redan bor här som har insett chansen att få ge sig ut på viltjakt i naturen. Även många turister kommer hit för att få njuta av landskapet samtidigt som de tar möjligheten att få vara med på en jakt. Med jakten medföljer dock också mycket ansvar. Det går inte bara att ta sin bössa och ge sig ut i skogen för att skjuta ett djur. Jakträtten ser till att jakten regleras och går till på rätt sätt.

Father with son (4-5) standing outdoors, boy pointing

Den viktigaste aspekten av jakträtten är att den ser till att det sker på rätt plats. Det finns flera anledningar till att det inte går att jaga var som helst. En anledning är att det kan utgöra en säkerhetsrisk för icke-jagare. Om jakten sker under okontrollerade former kan det leda till att människor inte är medvetna om att det pågår en jakt i området – vilket kan få potentiellt förödande konsekvenser. Flera tragedier har inträffat där bland annat bärplockare har träffats av kulor för att de inte har varit på det klara med att det är ett jaktområde.

En annan anledning är att jakträtten syftar till att skydda mot tjuvjakt på obehöriga områden. Vissa områden kan exempelvis ha ett mindre bestånd av en viss art, vilket gör att jakt på den platsen är olaglig. Med hjälp av jakträtten går det att reglera var det är tillåtet att jaga – och var det inte är det. Dessutom är det inte alla markägare som vill ha jagare på sina marker. Det gör att de måste godkänna en eventuell jakt innan det är tillåtet att beträda den i jaktsyfte.

Jakträtten gäller också på dina egna marker, vilket gör att du måste ha tillstånd för att jaga större djur även i de fall de har beträtt dina ägor. Vissa undantag görs för mindre djur. Om du exempelvis får oönskat besök av en räv, grävling eller iller i din trädgård har du rätt att ta dem av daga för att förhindra skador på din egendom.