Ordning på jaktmarkerna

Om man har jaktmark är det viktigt att hålla ordning på den. Om man inte sköter om varken jakt eller mark kommer skogen snart gro igen och det kan bli svårt att komma ifatt till slut. Har man inte så mycket koll på skog kan det vara klokt att anlita någon med mer erfarenhet av både skog och jakt.

Hålla ordning på skogen

När det kommer till skogen är det viktigt att man varken hugger ur för mycket, eller för lite. Kommer det till verktyg för vedhantering finns de i flera varianter och storlekar. Man kan anställa personer som hugger ur skogen vid behov, men det är alltid en fördel att ha egna maskiner. Att tunna ut skogen något gör att man bättre ser djuren som jägare, och dessutom går det att plantera nya träd.

Hur mycket ska jagas?

En annan sak som har med ordning på jaktmarkerna att göra är hur många djur som ska jagas. Man måste också titta på vilka djur som ska vara tillåtna att göra. Om man vill ha mångfald i skogen är det viktigt att inte ha för högt jakttryck på vissa arter. Gällande till exempel älgjakt sätter Länsstyrelsen gränser för vilka kön, samt för hur många individer som får jagas. Att hålla noga koll på vad som skjuts medför att man i regel får större ordning på djuren på jaktmarken.

Ha en ansvarig jaktledare

För att det ska gå att jaga bör man alltid ha en ansvarig jaktledare. Denne tar allt ansvar kring jakten, även om varje jägare har ansvar för sina egna skott. Jaktledaren är den som ska se till att jakten bedrivs på ett säkert sätt. Utan jaktledare är det lätt att alla gör lite som de vill och det kan snabbt sluta riktigt illa.

Håll obehöriga borta

Det har under senare år ryktats om att allt fler obehöriga tar sig ut på jaktmarkerna och förstör. Det kan handla om att någon startar skogsbränder, andra förstör åtlar medan en tredje utövar tjuvjakt. Genom att sätta upp låsta bommar på vägarna förhindrar man att andra kan köra in i skogen. Bärplockare kan fortfarande gå in, men bråkmakare går sällan längre sträckor.

Ordning och reda

Man kan inte komma ifrån hur viktigt det är att ha ordning och reda på jaktmarken. Det gäller inte minst om det är ett helt jaktlag som jagar. Om personer märker att allt är i totalt kaos kommer de troligen inte vara intresserade av att jaga mer och om vedhanteringen inte sker på rätt sätt, utan skogen kalhuggs ständigt försvinner också djuren. Att ha koll på både skog och jakt är ett stort arbete, och det är inte fel att be om hjälp.