Jaga vildsvin

Vildsvinskött kan användas i många goda maträtter. Tyvärr cirkulerar det många felaktiga påståenden kring såväl själva vildsvinet som kring jakten på det. Dessa myter gäller bland annat hur många vildsvin som skjuts i Sverige, att köttet inte smakar gott samt att det finns trikiner i köttet. Det finns också en allmän tro att vildsvinet är farligt för människan och att detta svindjur kan äta i princip vad som helst. Genom att fler människor blir upplysta om hur det egentligen ligger till, kan förhoppningsvis vildsvinen utfodras på rätt sätt och fler få upp ögonen för dess goda kött.

Myter kring vildsvinsjakt

Vildsvinet är ett djur som de allra flesta människor som inte själva jagar eller bor på landet aldrig någonsin stöter på. Wild boar in autumn forestDärför är det kanske inte så konstigt att det finns många myter om vildsvinsjakt. En myt är att det inte skjuts särskilt många vildsvin men faktum är att landets jägare vissa år skjuter fler vildsvin än älgar – närmare 90000 per år. Det finns också påståenden kring köttet som inte stämmer, som att vildsvinsskött skulle smaka illa och att det innehåller trikiner (en typ av rundmask). Kött från galt i brunst kan vara oaptitligt men i övrigt smakar vildsvinskött snarare väldigt bra! Det stämmer också att vildsvinskött riskerar att innehålla trikiner men av den anledningen testas vildsvinskött innan försäljning för att säkerställa att så inte är fallet. Alltså behöver du varken oroa dig för att det skjuts för få vildsvin eller för att köttet smakar illa eller innehåller trikiner utan du kan njuta av det goda köttet!

Myter om vildsvin

Även när det gäller själva djuret vildsvin förekommer olika myter. Att vildsvin kan bli uppemot två meter långa, en meter höga och väga en bit över 200 kg, och därmed är ett ganska stort djur är grundläggande fakta om vildsvin. Att de däremot skulle utgöra en fara för människor stämmer inte. Vildsvin är nämligen skygga och håller sig gärna borta från människor. Man kan till och med dra det så långt som till att säga att bilresan till en skog full av vildsvin är mer riskabel än vistelsen i den. Ett friskt vildsvin attackerar inte människor oprovocerat. Att eftersöka ett skadat vildsvin kan däremot vara farligt, inte minst för hunden. Ytterligare en myt är att vildsvin är kakmonster som gärna kan äta såväl bröd och kakor som godis. Även detta påstående är felaktigt, även om vildsvinet gärna stoppar i sig godsaker. Onaturlig föda ger nämligen upphov till karies och andra sjukdomar.