Renar i Norrland

Jaga ren i Sverige

Sverige är ett land med mycket vacker natur och ett varierande landskap. Till denna natur kommer vackra djurarter som vi måste värna om – bland dessa finns renen. Renar i Sverige är fria djur, men de tillhör faktiskt officiellt samefolket. Som en följd av detta har vi i Sverige en återkommande debatt om renjakten och på vilken nivå den ska hållas på. När ska man få jaga, och hur mycket? Här vill vi kartlägga de viktigaste fakta om renar i Sverige, samt gå in lite på diskussionen kring jakten på dessa fantastiska djur.

Renar – våra konungar inom djurriket

Renen är faktiskt ett djur som härstammar från det arktiska riket och lever mestadels på tundran. Vanligast är att man ser renar i Eurasien, på Grönland, på arktiska öar och i Nordamerika. Och i Sverige förstås. Renen är ett hjortdjur som tillhör den medelstora klassen. Längden på en ren är cirka 120 till 230 centimeter beroende på ålder och kön. Den minsta renarna väger kring 60 kilo, och de tyngre kan bli så tunga som upp mot 170 kilo. Det är alltså kraftfulla djur, med mycket karaktär. Många som ger sig ut och jagar ren gör det i sällskap under ordnade former när det är renjakt. Det är inte ovanligt att göra affärer med sin renjakt då man som återförsäljare eller jägare kan sälja vidare sitt kött till underleverantörer och andra aktörer inom värdekedjan. Numera finns det gott om dessa typer av entreprenörer. du kan nu fakturera utan företag genom en rad smarta tjänster, så i princip kan även du vara entreprenör på en gång.

Ett majestätiskt djur

debatten om rovdjurspolitik är alltid aktuell. Det är ett komplext problem att ha att göra med, kanske främst på grund av alla aktörer som är med och ska kunna tycka till. Dels har vi återförsäljare, handlare och uppfödare som måste kunna sälja sina produkter ut till butikerna för att det ekonomiska samhället ska ha ruljans och konsumtionen ska vara stabil. Vidare har vi självklart intressen hos politiker som alla har olika agendor och prioriteringar när det kommer till jakten på djur, och renar specifikt. Lokala politiker stångas med de som sitter i Stockholm, och vice versa. Sist men inte minst har vi samefolket, som anser att renarnas är deras, och därför borde de få ha mycket mer att säga till om när det kommer till renjakten och hur många renar som ska få jagas. Dock har samefolket tvingats kompromissa mycket på senare år, men det är svårt att idag se en lösning som alla parter kommer bli nöjda med långsiktigt.