Jaga älg i Sverige

Att älgen kallas för skogens konung kan inte ha gått någon förbi. Allra minst har det passerat jägarna som varje år försöker fälla ett exemplar av det majestätiska djuret. Sverige är ett av de älgtätaste länderna i hela världen och det syns tydligt i jaktstatistiken. Hit kommer årligen tusentals turister för att vara en del av den traditionella älgjakten – och för många svenskar är det en given notering i kalendern. För att älgjakten ska bli så lyckad som möjligt kan det vara klokt att ta reda på några fakta innan den sätter igång.

Tanken med älgjakten är först och främst att den ska se till att älgbeståndet inte växer sig alltför stort. Det kan nämligen ha negativa effekter för naturens ekosystem liksom våra egna egendomar. Om det finns för många älgar i skogarna ökar bland annat risken för trafikolyckor eftersom viltstaketen inte alltid klarar av att stå emot djuren som vill passera vägen. Dessutom kan alltför många älgar påverka skogarnas skick i en negativ riktning. I Sverige finns det ofta ett överskott av älgar, vilket gör att vi har relativt generösa jaktkvoter.Jaga älg i Sverige 1

Om antalet fällda älgar blir för stort kan effekten å andra bli motsatt. Då kan älgbeståndet försvagas så pass till den grad att de måste ägna sig åt inavel. I förlängningen kan det också betyda att älgarna blir utrotningshotade, vilket vore en stor tragedi för ett älgland som Sverige. För att förhindra det får varje jaktlag ett visst antal älgar som de har tillåtelse att skjuta varje år. Det betyder att alla älgar som siktas efter att kvoten har uppnåtts inte får fällas.

Om du vill jaga älg i Sverige bör du först och främst gå med i ett jaktlag. Det gör att jakten blir både enklare och roligare eftersom ni har möjlighet att samarbeta – och det är också ett krav för att statistiken ska kunna skötas på ett effektivt sätt. Hur många älgar som ert jaktlag har möjlighet att skjuta beror på vilka jaktmarker ni befinner er på. Antalet älgar varierar beroende på var i Sverige ni befinner er, vilket gör att vissa jaktlag får skjuta fler älgar än andra.