Att ta hand om sin jaktmark

Många jägare drömmer om att ha en egen jaktmark. Det är dock inte bara positivt och enkelt att ha egen mark. Det krävs också en hel del skötsel av marken. Man måste också ha mycket kunskap för att man ska kunna ta hand om sin mark på rätt sätt. Men vad bör man tänka på?

Rätt klädd för vistelse i skogen

Om man ska vara i skogen en hel dag måste man se till att ha rätt kläder på sig. Det finns praktiska friluftsbyxor för dam som passar utmärkt om man ska jaga eller sköta om sin skog. Motsvarande kläder finns också för herrar samt för barn. Det betyder att hela familjen kan vara med och delta i skogsskötsel och jakt.

Hur många djur kan man skjuta av?

Om man har en egen jaktmark behöver man ha lite koll på hur många djur man kan skjuta av varje år, samt av vilken art djuren ska vara. I vissa fall får man inte själv bestämma de här sakerna. Så är till exempel fallet med till exempel älgjakt och rovdjursjakt. Där finns det vissa regler som bland annat ser till markens storlek, antalet djur och den kommande tillväxten. Det kan till exempel handla om att man ett år behöver skjuta av ett antal lodjur, som annars inte får skjutas alls.

Att sköta skog

Att sköta en skog är inte helt enkelt. Om man inte sköter skogen finns det risk att den dör och tappar i värde. Det kan också vara så att skogen rent av blir farlig att vistas i när träden blir allt för gamla och påverkas av väder eller vind. Om man inte själv har så mycket kunskaper kan man behöva anlita någon som kan saker om skog. De allra flesta har inte heller egna skogsmaskiner utan det är också en sak man kan behöva hyra in. Det kan vara klokt att knyta kontakter med skogsvårdsföretag som kan ta hand om urhuggning, gallring med mera om man inte vill eller kan göra det på egen hand.

Bra fordon och verktyg att ha till hands

Om man har en skog och sköter om den, samt eventuellt jagar på egen hand kan man behöva ha en del fordon och egna verktyg. En bra bil som tar sig fram på sämre vägar är en självklarhet. Man bör också ha en motorsåg och en yxa för att kunna ta bort träd från vägar.

Att hyra ut jakten

Alla som har jaktmark vill eller kan inte jaga på egen hand. Då kan man tjäna en del pengar på att hyra ut jakten. Det är dock klokt att noga se över vem man hyr ut jakten till. Jägarna måste vara ansvarsfulla och jaga på ett sätt som man är överens om, annars kommer jakten och skogsvården inte att fungera.