Att jaga på natten

Många föredrar att jaga på dagen men det finns faktiskt ett par djur som är enklare att jaga på natten. Men det där med att jaga på natten är lite annorlunda jämfört med att jaga på dagen. Vad bör man som jägare tänka på när det är dags att ge sig ut på nattlig jakt?

Se djuren vid nattjakt

På natten är det mörkt i skogen och det är inte helt lätt att se djur som rör sig även om månen lyser. Med ett bra mörkersikte blir det hela lite lättare, men det gäller att ha koll på reglerna. Vissa djur får nämligen inte jagas med sådana sikten. Ett annat alternativ är också att ha belysning på geväret eller en fast monterad belysning vid till exempel åtelplatser.

Ha koll på jaktmarken

Det är också viktigt att man har lite koll på jaktmarken. Trots att det är natt måste man ha ett bra kulfång när man skjuter och det gäller också att man har koll så att inga husdjur, andra vilda djur eller människor blir träffade av ett skott. Som jägare har du ett stort ansvar och känner du dig det minsta osäker ska du inte avlossa skottet.

Var rätt klädd

När du jagar på natten behöver du vara bra klädd för att inte frysa. Dessutom bör du skydda din kropp från mygg och andra stickande insekter som tenderar att komma fram på natten. Såväl barn som vuxna bör vara bra klädda och tänk på reflexerna. Är det fler jägare ute är det bra om du syns när en ficklampa lyser på dig.

Vilka djur jagas vanligen på natten?

Det finns flera djur som jagas på natten men det allra vanligaste är att man jagar vildsvin nattetid, i alla fall i de svenska skogarna. Dock förekommer även jakt på räv, liksom olika eftersök när ett skott gått fel eller när det har skett en bilolycka och man inte kan hitta djuret direkt på olycksplatsen. Dessutom gillar många jägare att vara ute i skogen och titta på det nattliga livet där för att kunna se var djuren rör sig.